Wednesday, February 24, 2010

ĐỂ LẠI CHO NHAU

Quên khổ đau dân Việt?
Xin hỏi nhỏ với nhau:
Vẫn còn bao rên-xiết
Quên có được chăng nào?

Bao khốn-khổ nhọc-nhằn
Đời người tù đã trải
Lằn roi quất còn hằn
Trên lưng, rồi theo mãi.

Bên anh có chúng tôi
Trong âm-thầm ngưỡng mộ
Những người hùng…Than ôi!
Luôn chịu phần thua lỗ.

Những người lính như anh
Sá chi đòn tẩy não
Sen nào dễ hôi tanh,
Với bùn đen hung-bạo.

Viết! Hãy viết đi anh!
Khi trí còn sáng-suốt
Những vết thương chưa lành
Lở-loét và đau buốt

Bệnh quỷ có thuốc Tiên
Là tình người Yêu Nước
Sống không lo đời riêng
Mà vì dân trước hết!

No comments:

Post a Comment