Wednesday, February 24, 2010

LÀM THƠ CHO NHÀ

“Cầm lược thì nhớ tới gương”*
Cầm gì anh hỡi sẽ thương em hoài?
Em noi gương sáng: gươm mài
Chờ người-yêu-nước trao tay, phất cờ

Cầm gươm anh nhớ: em chờ
Rồi tình sẽ đẹp hơn…thơ trữ tình.

----------------------------------------
*Ca dao.

No comments:

Post a Comment