Tuesday, February 23, 2010

ĐAU GIÙM

Cứ mỗi chiều buồn lại nhớ Quê

Lòng ta đôi lúc muốn quay về

Nửa chừng chợt thấy toàn hư ảnh

Mất nước, tan nhà! Đâu hỡi Quê?

No comments:

Post a Comment