Tuesday, February 23, 2010

SƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH HÀO HÙNG TẠI KONTUM tháng 5, tháng 6.1972

Trừ Bị* được tung ra,
“Tank” 41 quân ta,
Dưới đất có Đội Pháo,
Mục tiêu quyết không tha.

Trên trời có phi công,
AD6* anh hùng.
Đạn từ trên bắn xuống,
Đưa giặc vào đường cùng.

Màn oanh kích tuyệt vời,
Ngoạn mục giữa đất, trời;
Ta tha hồ biễu diễn,
Giặc thả cửa … xác phơi!

Không làm mồi phi pháo,
Địch dơ tay đầu hàng!
Dân chúng hết bàng hoàng
Quân chủ động tình thế,

Nhận tiếp tế thả dù
Có lúc địch và ta
Cách nhau một con lộ,
Một dãy phố liền nhà.

Dù bị địch bao vây,
Bộ Binh vẫn dạn dày,
Tuyến kháng cự phòng thủ,
Làm chủ tình hình ngay.

Một Sư Đoàn chọi ba*
Từ dòng sông Dabla,
Thuộc tỉnh lộ mười bốn:
Sư Đoàn Hai Mươi Ba,

Gồm: Chi Đoàn Chiến Xa,
Ba Trung Đoàn Cơ Hữu.
Bốn mươi ngày tự cứu,
Địch đọ sức với ta.

Một ngàn xác tại trận
Năm trăm súng tịch thu,
Chiến xa cháy khói mù.
Dân reo hò: CHIẾN THẮNG!

------------------------------
*Dựa theo “Hồi ký 25 Năm Khói Lửa” [trang 129-132] của vị tướng cầm quân tại mặt trận: tướng Lý Tòng Bá “1 Sư Đoàn 23 BB/QLVNCH bị cả 3 Sư Đoàn khét tiếng của địch là SĐ 2 Sao Vàng, SĐ 10 và SĐ320 bao vây tại Kontum từ 14.5 đến hết tháng 6.1972.”
**LựcLượng Trừ Bị
***Khu Trục AD6 của Không Quân Quân Lực VNCH.

Kính tặng tất cả những QLVNCH đã chiến đấu trong trận đánh Kontum hào hùng.

No comments:

Post a Comment