Tuesday, February 23, 2010

SAO ANH KHÔNG NÓI…

Anh bảo: -Yêu em, chỉ Một Mình!
Em cười, khẽ hỏi: (khó làm thinh)
-Để đâu anh nhỉ lòng yêu nước
Khi sắc em tàn, hết nét xinh?

Anh phải yêu thêm một cố hương
Một nơi nghĩ đến bằng yêu thương
Chiến chinh? Tan tác, người trăm ngả!
Đẫm lệ-hòa-bình bởi…tai ương:
Chủ nghĩa gì đâu, chỉ lọc lừa
Giờ đây thế giới, mấy ai ưa?
Chính sách ngu dân làm nước yếu
Dân nghèo, canh cặn với cơm thừa.

No comments:

Post a Comment