Tuesday, February 23, 2010

MỘT HẠT THÓC

Gạo mới, cơm thơm, lẫn trấu vàng?

Ðang ăn dang dở, chợt…ê răng

Vượt biên, cơm nấu toàn rong biển

Mỗi ngày một muỗng kể như sang!

Nhìn hạt thóc vàng, lệ ứa ra

Bao người đói rách ở quê nhà

Mấy ai còn được…ê răng nữa

Khoai, sắn qua ngày, thật xót xa!

No comments:

Post a Comment