Wednesday, February 24, 2010

THỨC ĐÊM

-Em à! Đừng nhắc chuyện Nhà,
Đừng nghe! Anh bảo đừng mà! Van em!
Đời buồn, nhắc nữa, buồn thêm
Làm sao vui được? Nhiều đêm thức rồi!

-Ừ thôi không nhắc! Ừ thôi!
Xem cờ tung gió, vàng rồi kìa anh!
Ngắm làn mây trắng, trời xanh
Mà sao dân Việt nhìn thành…tối đen?
Trẻ em bới rác, đua chen
Người già đói rách, vận đen, rũ mềm,
Đói, run trong cái nhá nhem
Nhiều đêm thao thức, chỉ thèm chén cơm?

No comments:

Post a Comment