Wednesday, February 24, 2010

ANH HÙNG VÔ DANH

Ai ngồi vót cọc cắm sông
Bạch Đằng lừng-lẫy chiến công năm nào?
Ai và ai, hỡi anh hào?
Thương dân, yêu nước giặc vào đành lui
Giặc Mông Cổ còn phải lùi
Vô Danh! Ai điểm tô vui sử nhà?
Anh Hùng vó ngựa bôn ba
Hiên ngang dũng cảm, đẹp Hoa Hào Hùng
Vinh danh Người, vinh danh chung
Lời thơ tưởng niệm, hương cung kính về.

No comments:

Post a Comment