Wednesday, February 24, 2010

CŨNG ÐÀNH!

Người ta khen: -Má em hồng…
Khen: -Da em trắng, lưng ong, chân dài...
Thơ người chỉ viết cho…ai
Chuốt trau óng ả, “thi tài” nhờ...yêu

Thơ em, anh chê đủ điều:
“Cuốn nào cũng nhắc quá nhiều về dân.
Bài nào cũng chỉ một vần
Ðiệu bi thương gói nợ-nần quê-hương”

Anh ơi! Trái đắng tẩm đường
Làm sao như mật mà thương cho cùng!
Mời anh men đắng rất nồng
Chia đi anh nhé, cùng dòng Lạc Âu
Mời anh lục bát đôi câu
Viết trong thao-thức đêm thâu gửi về
Người đi viết gửi cho Quê
Người-không-yêu, nếu có chê, cũng đành!!!

No comments:

Post a Comment