Wednesday, February 24, 2010

LÀM CON VIỆT NAM

Chào nhau, hai đứa mình đi làm
Mỗi hướng một người, chia: bắc, nam
Trí tuệ đem dâng cùng trú quốc
Cố quốc xa vời đã bao năm?

No comments:

Post a Comment