Tuesday, February 23, 2010

CHAO ƠI LÀ BƯỚM, LÀ HOA!

Có người mời bướm vào thơ
Có người ươm cả Hoa Mơ trọn đời
Em thì hai chữ “Chao ơi!”
Một trăm chỗ lệch trông vời quê hương
Ơi là! Cứ thế mà thương
Ơi là! Cứ thế mà vương tơ hoài

Con tằm đất Việt nhớ ai?
Tơ vàng thơ dệt sợi dài phân vân
Lá dâu đất Việt xanh ngần
Tằm ăn mấy lá mà vần thơ đau?

No comments:

Post a Comment