Wednesday, February 24, 2010

CHIẾN-SĨ

Người ra bưng, lên núi,
Nguời âm-thầm trở về,
Mặc vợ con tiếc nuối
Đường chiến-đấu đam mê

Gom ước mơ, lý tưởng
Người chọn đường hy-sinh
Giữa cuộc sống thanh-bình
Quyết khước từ không hưởng

Vì bọn Việt gian đỏ
Dày mả tổ, rước voi.
Buôn dân và bán nước
Nên độc lập phải đòi!

Vì tự-do không có
Chữ thôi thúc em ghi
Cho đồng-bào cố quốc
Lời của người-đã-đi

Mấy ai đọc bằng hồn?
Lời người viết cô-đơn,
Gần nửa đời kêu cứu:
-Dân ngày càng… khổ hơn?

Mấy kẻ nghe bằng tim,
Những uất nghẹn im-lìm,
Đã chôn vùi đáy biển,
Hoặc núi rừng Việt Nam?

No comments:

Post a Comment