Tuesday, February 23, 2010

VIẾT VÌ YÊU

Nỗi hài xen kẽ niềm bi
Trải lòng mong gửi niềm chi lại đời?
Làm thơ không thấy thảnh thơi
Chữ chưa đụng giấy đã khơi nỗi buồn
Chuyện Nhà nhớ viết, viết luôn!
Nói giùm bè bạn lệ tuôn dòng trào
Miền Nam cây trái ngọt ngào
Ruộng nuôi cả nước, giờ sao đói nghèo?
Chính sự hà khắc, đá đeo,
Dìm người xuống cảnh chó, heo nhục nhằn
Mà trong, ngoài nước: thơ văn
Viết cho ai? Thật khó khăn…giãi bày!

Bi hài kịch ở chỗ này:
Ðói cơm phải đọc văn đầy tà dâm?
Thơ thì cách-điệu tối tăm
Viết cho ai? Thật khó khăn… giãi bày?

No comments:

Post a Comment