Wednesday, February 24, 2010

NGOẢNH LẠI VẪN SẦU

Mây bay lặng lẽ mây bay
Người đi? Lặng lẽ, ai hay tấm lòng!
Đèn Quê ai thắp mà chong?
Dầu không cạn dĩa, bấc không rụi tàn!
Nền nhà cháy, Têt Mậu Thân,
Bảy Lăm cuốc đât, đất gần trời xa!
Sông sâu, biển rộng cũng…ra
Trùng khơi nổi sóng, quôc gia cũng…lìa
Một đi, lệ đẫm đầm đìa
Chân nhanh bước vội, tim chia nhịp dồn
Nuốt lời, nước mắt vô ngôn
Mẹ Cha để lại hỏi hồn còn chi?
Bao nhiêu năm, một lần đi
Chưa quay về được, sầu bi nào bằng!!!

No comments:

Post a Comment