Tuesday, February 23, 2010

THU ƠI NHẮC NHÉ LÒNG YÊU NƯỚC!

Một trận mưa thu, lá rụng vàng

Những làn gió lạnh gọi đông sang

Bài thơ nhớ nước dòng ta thán

Thu hỡi! Thu hời! Úa ruột gan

Thu hời! Thu hỡi! Thơ ngàn trang

Trang ngắn, xin đừng: Em nhớ chàng!

Trang khóc dân mình không “ánh sáng”

Phải dài Thi Ký một thuyền nhân!

Thuyền nhân! Đất khách tạm dung thân

Trung, nghĩa…làm sao được lưỡng toàn?

Trên mến, dưới thương, người nể trọng?

Học trò càng học giỏi, càng ngoan?

Nhìn kiếp phù sinh lá, động lòng

Nhìn đời, rồi cũng Sắc cùng Không

Mênh mông biển rộng đi chưa tới

Chiến đấu, sao ai sông hẹp dòng?

Bước dưới mưa thu, chí chửa thành

Đường dài đăng đẳng! Hỡi em, anh!

Thương dân khổ nạn, long căm phẩn

Nhắc nhé! Thu hời! Thu hỡi thu!

Viết cho những người đang chiến đấu.


No comments:

Post a Comment