Wednesday, February 24, 2010

ĐI TÌM HẠNH-PHÚC CHUNG

Em nghĩ đến quê-hương
Với bao là tang thương
Đã rách càng thêm nát
Cộng-sản vẫn cùng đường!

Mậu Thân rồi Giáp Thân
Trẻ dưới tay hung thần
Trả bằng bao giá máu
Ôi tội-nghiệp người dân!

Bán dân rồi bán nước
Đảng mặc sức ăn chơi
“Giặc cờ đỏ” sau trước
Phá non sông tơi-bời.

Đã thêm nữa một năm
Mình vẫn chưa về thăm
Cố Hương xa vời-vợi
Đường chiến-đấu âm-thầm.

Anh, người khơi ánh đuốc
Xin hãy cùng em soi
Rửa cho sạch nhơ-nhuốc
Tự-do ta phải đòi!

Bằng những chiến-đấu thi
Viết trong niềm kiêu-hãnh
Anh hãy cùng em đi
Truyền cho nhau sức mạnh.

Quốc dân là trên hết
Chúng ta phải trường kỳ
Sử hùng thêm trang ghi
Mới là chân hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment