Monday, February 22, 2010

BĂNG ĐẢNG LÀM GIÀU

“Ma cô, đĩ điếm”*** bỏ đi

Đảng thương, đảng tiếc, còn chi sang giàu

Bèn đem bán bớt Cô Dâu,

“Cháu Ngoan”, đảng bắt gục đầu ẩu dâm*

Mở cửa đón giặc ngoại xâm**,

Bán Nhà, bán đất, ngấm ngầm thủ riêng,

Gọi người gom góp, lạc quyên

Đem về nuôi… Đảng Chính Chuyên Làm Giàu

Người “hiền” mở rộng hầu bao

Nuôi Phường Hung Dữ trèo cao giết người

Giết Người Khóc, để chúng cười

Nụ cười thâm độc càng tươi, càng bền

Đường Cùng sinh… Đường Vùng Lên

Việt Cộng lưu xú vạn niên: gian hùng!

*

Vùng lên! Cứu giang san chung!

Cứu dân tộc đã Đường Cùng Khổ Đau!

-------------------------------------------

*Trẻ thơ dưới 10 tuổi bị bán sang Thái Lan để phục vụ sinh lý cho ngoại nhân

**Trung Cộng

***Lời của Đảng

Nghe nhạc Nguyễn văn Thành:

“Người dân VN chỉ có 2 con đường:

1 con đường cùng và 1 con đường vùng lên!”

No comments:

Post a Comment