Monday, February 22, 2010

HOA XUÂN...

- Nếu tuyết rơi mãi không tan,

Chôn ta lạnh cóng, ai than thở cùng?

- Thời thế chửa tạo anh hùng

Tuyết rơi mặc tuyết, lửa nung đường trường!

Nửa đời, mình vẫn ly hương

Cứu dân phải quyết một phương hướng về

Anh ơi đưa em về quê

Bằng Cờ-Vàng-Rực lời thề đã mang

Xuân này thắp thêm nén nhang,

Xuân sau phải hát Khải Hoàn nhé anh!

Đừng đua đòi những ghét ganh,

Loanh quanh đánh phá tan tành sức… Ta.

Khuyên anh, em khuyên thật thà

Bạo quyền giả dối bán Nhà, mua vui

“Mắt sáng” đừng cậy “mù đui”

Cờ Sáng Chính Nghĩa chớ vùi hố sâu

Ngòi Bút Chiến Đấu: mỗi câu

Phải như điểm huyệt vào đầu Cộng nô!

Xuân này hoa giấy, mai khô

Xuân sau Hoa phải điểm tô rực Vàng

Tuyết rơi mặc tuyết nhé chàng

Văn thơ viết, phải ấm Trang Sử Nhà!!!

No comments:

Post a Comment