Wednesday, February 24, 2010

NƯỚC MẮT THÁNG TƯ

Lễ tưởng niệm Tháng Tư
Nước mắt người rất dư
Khóc người thương khuất bóng
Không một câu giã từ.

No comments:

Post a Comment