Monday, February 22, 2010

MAI CHỊ VỀ (CÂY ÚA CHỜ XUÂN)

-Chị về, cưng gửi gì không?

Chị cho em biếu Thương Binh ít quà

Vui xuân, quên cảnh… mù lòa

Sang năm em lại bánh, trà gửi thêm

Chị hỏi: -Em đi có nhớ nhà?

Chị ơi em nhớ mỗi đài hoa

Thẹn-thùng trinh nữ bờ mi khép

Nghịch-ngợm mỗi lần tay lén thoa

Chị hỏi: -Em đem theo những gì?

Chị ơi theo mỗi bước em đi

Bụi tre, bó mạ xanh mùa cấy

Đất Mẹ thương hoài lắm lụy bi!

Chị bảo:-Sao em chẳng trở về?

Chờ xuân! Em nhắc lại lời thề

Bao năm rễ bứng lìa như thế

Xứ lạ đem trồng úa tái tê

Thơ Ý Nga, Nhạc Nguyễn văn Thành [Dân Chủ Ca]

http://www.danchuca.org/128kbps/MaiChiVe.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/MaiChiVe.mp3 (dial-up)

No comments:

Post a Comment