Wednesday, February 24, 2010

NGƯỜI LÍNH LUÔN HÀO HÙNG

“Ngoktu”, Huế, khe Sanh…
Đã ghi bước chân Anh
Thật kiêu hùng, ngạo nghễ
Bao chiến tích lừng danh.

Cánh dù còn lơ lửng
Đạn veo véo xuyên đầu,
Dù kiên gan chịu đựng,
Cái chết cũng thật… mau!

Từ “Trị Thiên vùng dậy”
Dân vẫn hằng biết ơn
Cuộc hành quân Lam Sơn
Rồi “Mùa hè đỏ lửa”:

Lửa nháng, mắt Anh…cay
Đạn nổ, rồi... miểng bay
Tiền Sát Viên bị…pháo
Áo trấn thủ máu nhầy.

Lính Mủ Đỏ oai hùng
Đến viên đạn cuối cùng
Anh vẫn còn chiến đấu
Trong bom đạn mù tung.

Dù tử thần cận kề,
Anh tung “Em 26” (lựu đạn M26)
Mở đường máu chở che
Cho bạn bè được thoát.

Tử thần vẫn còn…chê
Bàn tay anh can đảm
Quăng thêm nữa, ngược về
Vị trí vừa xuất phát.

Ơn các anh khôn cùng
Từ “Kontum kiêu hùng”
Đến “Bình Long, anh dũng”
Vì dân đã hết lòng.

Ống liên hợp ép tai
Miệng vẫn còn van nài,
Gọi: “Tăng cường yểm trợ!”
Anh đã chết bi ai.

Bao trận chiến ác liệt:
Từ Quảng Trị, Nhị Bình,
Sông Pô Kơ, Tân Cảnh,
Đều nhuộm máu chiến binh.

Bao anh hùng Khinh Binh
Giành giật từng sự sống
Gương can đảm, hy sinh
Chiến đấu cho dân lành.

Câu thơ viết cho Anh
Những người đã nằm xuống
Bài thơ hóa…long lanh
Nhang tàn, vòng một hướng.

Hướng Quê Nhà xa xăm
Có bao người âm thầm
Lời cầu kinh đêm vắng
Cho những người thác oan.

No comments:

Post a Comment