Wednesday, March 11, 2009

ÁO ĐẢNG NẠM TOÀN… KIM CƯƠNG

Gọi người tôi gọi đã lâu

Ba mươi năm vẫn một câu gọi hoài:

Nhắc tình cảnh nước bi ai!

Gọi người sức rộng, vai dài: Ai thương?


Người dân đói rách giơ xương

Ðảng, đoàn no, chẳng biết đường mà đi

Đứng, ngồi thêm tức bụng phì

Đẩy dân bán máu hiểu chi phận nghèo?

Chiến-tranh: sinh mạng chỉ treo,

Ăn trên, ngồi trốc, nước nghèo, vẫn no

“Hòa-bình”: lắm khẩu-hiệu to!

Bất công? Nhân tính mỏng tờ giấy than!No comments:

Post a Comment