Saturday, March 14, 2009

TÌNH “NGHỆ SĨ”

Này em! Vận nước lênh đênh
Sao em vui thế? Nỡ quên quê mình
Này em! Quả thật tội tình
Người dân khóc với “hòa bình” đã lâu

Rong chơi, vương miện đội đầu
Kim cương lóng lánh biết sầu là chi?
Em từng là một người đi
Ðì vì gì, để khinh khi lại đời?

Nghe chăng bao tiếng than trời?
Em vui cho lắm. Buồn ơi bao người!


No comments:

Post a Comment