Wednesday, March 11, 2009

NHÌN VỀ, NGHĨ TỚI

Làm gì Việt Cộng cũng sai

Bày toàn chuyện chẳng giống ai: “thiên đường”

Nuôi heo ở cả sân… trường

Hoa xinh đào bỏ, phô trương… nửa vời


Học sinh áo bẩn, nón cời

Phải lao động đổ mồ hôi chửa… “hồng”

Mấy mươi năm vẫn… trống không

Xây bao kế hoạch nhọc công dân lành


Phá cho tất cả tan-tành

Tranh nhau bám víu quyền hành kiếm ăn

Mặc dân khốn khổ, nhọc nhằn

Mỗi lần “Hội”* mỗi “khó khăn nhìn về”

Nhìn về đâu, bọn ngô nghê?

Tiền riêng túi thủ, no nê gian hùng!


“Trồng người” chọn giống thối ung

Cây bao lớn, ký sinh trùng bấy nhiêu!

Nhìn về? Nghĩ tới? Quái chiêu!

Nhà Việt Nam đã vẹo xiêu lắm rồi!


* Đại hội đảng Cộng Sản.No comments:

Post a Comment