Sunday, March 22, 2009

TRANH CHỨC

Mười ngày đại phá quân Thanh
Oai phong Nguyễn Huệ lừng danh sử Nhà.

Mây bay không vướng mộng
Ngừng gió lại vương mơ
Nên có lắm bài thơ
Của em còn tâm động

Đi tìm những đường ngang
Vẫn còn hoài lối dọc
Hành-trình vẫn dở-dang
Leo hoài một Con Dốc

Đường tu không đợi chờ
Bụi trần lắm bợn nhơ
Khổ đau còn tiếng vọng
Bến Giác ai cặp bờ!

Khởi điểm từ quê hương
Ra biển, chọn một đường
Đi vòng quanh thế-giới
Việt Nam lại càng thương

Sương vờn rất mong-manh
Mây trắng bay hiền lành
Khổ Việt-Nam ai gánh?
Mà công-lao chúng giành!

No comments:

Post a Comment