Sunday, March 29, 2009

NỀN MÓNG HOÀ-BÌNH

Đừng bao giờ quên nhé…EM
Mũ, mão, cân đai cũng…VIỆT
Gan vàng, dạ sắt là…NAM
Áo vá, chân trần đã…HIẾU
Quần lụa, hia vàng càng…THẢO!

Em là kiến-trúc sư
Mơ dựng căn nhà Việt
Cho người dân an cư
Hưởng thái-bình, lập nghiệp.

Viết tặng:
*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ: BÙI THANH THẢO.

*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH, người đã vận động để lá Cờ Vàng được phất-phới tung bay trên đỉnh Everest, dãy Hy Mã Lạp Sơn, ngày 17.5.2004.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ: BÙI THANH THẢO, người đã cắm lá Cờ Vàng tại đơn-vị đang chiến-đấu, ở thủ-đô Iraq, ngày 6.9.2004.

No comments:

Post a Comment