Thursday, March 12, 2009

BAO LẦN THÁNG TƯ?

Tháng Tư thấy bé gầy còm

Ước mơ có được chén cơm vỉa hè

Thấy em quần áo... không che

Bán thân nuôi miệng, mắt nhòe "ăn sương"

Bé gầy, em chia chút thương

Chị xanh xao lạnh, “đứng đường” vì đâu?

Hai chị em, xanh mái đầu

Đã lê la những gầm cầu bao năm?


Vui xuân “tướng, tá” về thăm

Thăm ai? Có thấy tím bầm nỗi đau?

Mẹ bán máu, trẻ kêu gào

Mua dăm hạt gạo nuôi nào con thơ?

Tháng nào đảng cũng… ơ hờ

Năm nào đảng cũng… trơ trơ nụ cười

Đỏ khẩu hiệu, chúng ăn chơi

Lấy ai tội nghiệp dân tôi cho cùng!!!No comments:

Post a Comment