Saturday, March 21, 2009

ĐƯỜNG VỀ SAO VẪN LẠ XA?

Ðêm mơ, đất khách, về… nhà

Vẫn nơi xứ lạ, chẳng là Quê Hương

Một vòng quanh quẩn lạc đường

Chốn về… chưa tới, Vô Thường... vẫn đi

Đêm xưa vượt biển làm chi?

Đêm nay mộng mị: phân ly, chửa về.


Anh ơi nửa đời buồn ghê

Vẫy tay chào Mẹ, lìa Quê một lần

Tưởng xa rồi sẽ lại gần

Xa thời xa quá! Mà gần vẫn… xa

Đi, về? Vẫn chẳng Quê Cha!

Vẫn không đất tổ! Thương Nhà Việt Nam!No comments:

Post a Comment