Sunday, March 29, 2009

DƯƠNG HÙNG CƯỜNG

“Rắn Đỏ” cắn không chết
Ông vẫn sống hiên ngang
Viết, vạch trần tội ác
Bọn vô thần sói lang.

No comments:

Post a Comment