Saturday, March 21, 2009

ĐÔI DÉP VƯỢT BIÊN

Đôi dép mang theo rồi cũng… nát

Mang mòn chưa vứt được vì… đau

Dép rời Quê Mẹ ngày rong ruổi

Dép tủi Quê Cha, đêm bạc màu.No comments:

Post a Comment