Saturday, March 14, 2009

BẠT THƠ THƠ

Gối mềm, thơ càng mềm hơn
Mắt ướt, thơ càng ướt hơn
Ôi chao bao giờ thơ… lớn
Để thơ thôi không giỗi hờn?

Đọc vô rừng chữ, tuyệt vời!
Viết… ra, không được nửa lời hữu duyên
Trăng non tỏa sắc dịu hiền
Tay… non viết lách, muộn phiền vây quanh!

Sao rơi người nhặt để dành
Chữ… rơi triệu triệu tròng trành thuyền thơ
Quanh co vạn nẻo tìm bờ
Thơ Thơ một… nẻo vẫn hờ-hững trôi

Thuyền dân Việt, nặng ngậm ngùi
Người con Việt, nhẹ ngọt bùi sẻ chia
Bên này khất nợ bên kia
Thơ… này, sáng hẹn đến khuya, vẫn…tìm

Sử nhà đọc để trong tim
Làm thơ, cung bắn: tên ghim nơi nào?
Hồng tâm hào kiệt treo… cao
Thơ giương cung thấp, đồng bào thêm… đau!

Lòng dân thác đổ, mưa gào
Lòng tôi thao thức giận trào ra… thơ.


No comments:

Post a Comment