Wednesday, March 11, 2009

QUỐC HẬN, QUỐC PHÁ

Em ơi mình nhắc tháng Tư
Máu sôi mạch hận, tim dư trái sầu
Bạn anh tù đến bạc đầu
Thân vừa thoát ngục, tìm tàu ra đi
Gia đình lại vẫn... chia ly
Nhắn sau, hẹn trước ra đi thẫn thờ
Chia con bịn-rịn đợi chờ
Ngỡ mai xum họp ai ngờ… mất nhau
Người đi trước chờ người sau
Chờ ra... mất tích, ai đau hơn cùng!
Nuôi con bằng nỗi nhớ nhung,
Đêm đen lo sợ, ngày chùng nhớ thương
Nghĩ thương ai mắt thâm quầng
Dắt con ra Bắc thăm chồng gầy nhôm
Ngày về chưa trọn vòng ôm
Sinh ly tử biệt, buồn gom vào đời.

Anh kể chuyện ngắn vài lời
Mà em thao thức, dài ơi nỗi buồn
Quốc Hận bao người lệ tuôn
Quốc phá, ai ngược về nguồn… mua vui???

Chuyện người lính mang tên NTB.


No comments:

Post a Comment