Saturday, March 21, 2009

THƯƠNG THỜI THƯƠNG!

Em viết lên chữ: Tình

Đem dâng cho dân mình

Em viết hoa: Tổ-Quốc

Nắn nót cho thật xinh!


Em viết hoa: Đồng-Bào

Tô màu thật ngọt-ngào

Vẽ thêm hoa, thêm bướm

Thương là thương biết bao!


Hoa Việt-Nam em cắm

Bên dân-tộc, quê-hương

Bao nhiêu năm ngồi ngắm

Thương thời thương quá thương!No comments:

Post a Comment