Sunday, March 22, 2009

VÔ THẦN

Đầu năm theo dõi chuyện Nhà
Thương bao trinh nữ mượt mà bán thân
Tuổi thơ sao phải góp phần
Trả cho đảng ác nợ nần Việt Nam?
Buôn dân, bán nước tham lam
Sử vàng hoen ố, sống làm… ngu dân?

No comments:

Post a Comment