Sunday, March 22, 2009

GIỮ LỬA

Ba mươi năm mất Bạn Hiền
Tưởng đâu đến lúc… quy tiên vẫn buồn
Mừng thay thế-giới vẫn còn
Bạn-bè tri kỷ tâm-hồn rất thơ
Đã thơ lại chẳng hững-hờ
Vì thương dân Việt phất cờ tự-do
Viết lời tranh đấu thơm tho,
Đọc pho hùng sử biết lo san hà

Quý nhau kết nghĩa-một-nhà
Ba mươi năm đã bôn ba đi tìm
Cám ơn anh, chị thêm em
Lửa thêm người giữ, bóng đêm sá gì!
Đêm dài mình vẫn cùng đi
Đường chung bóng nhé! Ngại chi Nẽo Về!
Bên nhau mình vượt nhiêu khê
Buồn vui chia-sẻ lời thề Tử-Sinh.

No comments:

Post a Comment