Thursday, March 12, 2009

ĐẤU TRANH

Chống Cộng đánh với… quốc gia

Vật nhau chí tử đâm ra mệt nhừ

Chia rẽ, chụp mũ ngất ngư

Làm sao học hỏi binh thư diệt thù?No comments:

Post a Comment