Thursday, March 12, 2009

CHỊ ƠI! NHẮC EM MÀI BÚT!

Mấy ông bà “sĩ” dạo này đánh VC ra sao rồi?

Thưa Chị,

Họ ăn chơi tiệc tùng

“Ca ra”… nhạc… thùng thùng*

Mỗi tuần mỗi tụ tập

Rồi “Ô kê”: anh hùng


Làng nhàng những tuổi tên

Đưa nhau lên tâng bốc

Quái dị những nhố nhăng

Hăng men rượu, nhì nhằng


Toàn “giáo sư, chiến sĩ”

Mua danh hời, trò “khỉ”

Đồng bào đà… lãng quên

Quê hương không biết quý!


Em mơ giương cung, nỏ

Tên bắn trúng hồng tâm

Đường bay giữ không lầm

Cho sạch loài “quỷ đỏ”!


Em thương: gương Trưng, Triệu;

Vung gươm vì Tự Do

Quyết cứu dân thoát nạn,

Được hạnh phúc, ấm no


Em quý mến: Cô Giang,

Hiến mình cho giang san,

Cùng người yêu Thái Học,

Thà chết không đầu hàng!


Biết bao vị anh thư

Chí lớn đã diệt thù

Làm rạng danh nhi nữ

Gương sáng hoài! Thiên Thu!!!


Tại em chưa nên… “sĩ”

Nên vẫn còn nhục lây

Nhìn bọn chúng bầy nhầy

Mà xót thương dân tộc!


*KaraokeNo comments:

Post a Comment