Saturday, March 14, 2009

HÒA GIẢI VỚI AI?

Mê man trong cuộc làm sao sáng suốt?

Nghe lời dua nịnh, làm chuyện nực cười

Đón mời trọng vọng toàn kẻ vuốt đuôi

Tránh sao “trâu đánh”* bươu đầu sứt trán!


*“Trâu đánh” nói lái từ chữ “tranh đấu”No comments:

Post a Comment