Saturday, March 21, 2009

LỜI KHEN VÔ NGHĨA

Tóc thề ai nối cho em,

Và ai vuốt tóc để thêm trâm cài?

Sợi chê rụng xuống bờ vai

Sợi khen mướt, đã trong ngoài tim anh?

Còn đen em nhặt để dành

Để mai sợi bạc quẩn quanh tuổi già


Xứ mình sợi tóc cũng... thề

Trái tim bội bạc, người về vẫn... đi

Dễ thương? Khen để làm gì?

Một khi tổ-quốc khinh khi đến cùng

Đường chiến-đấu đã không chung

Khen chi sợi tóc cho chùng lòng đau!No comments:

Post a Comment