Sunday, March 29, 2009

KHÔNG LẼ?

Biết anh tha thiết chuyện Nhà
Xưa, anh đã từng xông pha
Ra nơi chiến trường lửa đạn
Cho nhà Nam Việt nở hoa

Biết nay lênh đênh xứ người
Anh viết những dòng lửa khơi
Nhắc nhau nỗi đau cố quốc
Mà em... mến anh thật rồi

Không lẽ thương anh thật ư?
Hình như, chỉ là... hình như
Thương chi một người... dễ ghét
Cho ngày thêm dài tương tư!

Viết tặng chị Lệ Uyên

No comments:

Post a Comment