Saturday, March 14, 2009

BÔI NHỌ LỊCH SỬ

Tôi nói về niềm tự hào
Anh khoe những điều kiêu ngạo
Lời Việt mà không hiểu nhau
Thì làm sao ta đàm đạo?

Tất cả chỉ còn niềm tin
Giữ gìn qua từng trang sử
Không cần phải đi ăn xin
Lời Cộng bàn vô căn cứ

Chuyện nhơ anh đem đào xới
Thì anh phải chịu bẩn tay
Tôi không nghe điều bất lợi
Vì niềm tin tôi vẫn đầy!

Sử xưa anh thư lừng lẫy.
Tấm gương rực sáng từng ngày
Anh tin kẻ thù, viết bậy
Ngòi viết như thế nhục thay!


No comments:

Post a Comment