Saturday, March 21, 2009

NGÀY XUI

Người ta bảo nhau kiêng cữ

Hôm nay Thứ Sáu, Mười Ba

Dặn dò : Phải cẩn thận nha!

Làm lành, tránh xa điều dữ


Còn ngày nào xui hơn nữa?

Ba Mươi của một Tháng Tư

Cột đèn cũng phải …di cư !

Ðất Nước: Nhà Tù Kín Cửa


Còn ngày nào xui hơn thế?

Thứ Tư của năm Bảy Lăm

Đếm hoài đã ba mấy năm

Chao ôi là cơn hưng phế!!!No comments:

Post a Comment