Sunday, March 22, 2009

NGƯỜI ĐÁNG QUÝ

Nếu trái tim tôi tròn mộng ước
Tôi dâng tất cả những người thơ
Những người nhớ được về non nước
Uất hận đem lời rửa vết nhơ

Nhức nhối từng đêm người cứ khóc
Lệ trào không ướt, hận khô tim
Cơn đau dần xoáy từng chân tóc
Trắng bạc suy tư vẫn cứ tìm

Thương những bút nghiên thề chiến đấu
Đã soi một hướng, tâm tìm về
Để cho ai hiểu người dân Quê
Đang khắc khoải đau vì ác thú.

No comments:

Post a Comment