Sunday, March 29, 2009

BỔ TÚC CHO NHAU

Anh nghèo xơ? Má bé đồng tiền!
Anh xấu trai? Em cười rất duyên!
Nhỏ ít nói? Anh hay… biện luận!
Anh hung dữ? Có em ngoan hiền!

Anh rậm chân mày? Em mắt biếc!
Anh gầy tre trúc? Bé xinh xinh!
Nhỏ hơi khờ khạo? Anh thông minh!
Tổ quốc cùng yêu, cùng chiến đấu!

Đẹp chưa nào? Hạnh phúc đôi ta!

No comments:

Post a Comment