Sunday, March 29, 2009

TIM VÀNG

Ông than: -Vẫn cứ đi tìm
Từ yêu năm ấy, trái tim em cầm
Thương ghê! Tình bị cầm nhầm
Để quên lâu thế, thì thầm có… ôi?
Lại than: - Đường đã xa xôi
Giày “saut” mòn gót chửa thôi quên người
Hỏi ông có kể chuyện... cười
Hoa ôm cả… bó, kêu trời ai tin?
Nhắn ông phú hộ đừng xin
Thằng Bờm không đổi đức tin bao giờ
Vai đeo súng nặng đừng... mơ
Ra trận: chiến đấu! Đừng thơ thẩn chàng!
Bao giờ chiến thắng vẻ vang
Tôi trao chìa khóa, “tim vàng” trả ông.

Tặng chị Lệ Uyên

No comments:

Post a Comment