Sunday, March 29, 2009

NHỚ VIẾT NHÉ ANH

Sao bao năm nhuộm “đỏ”
Cộng sản "giải phóng" chi?
Chúng ta đi vì gì?
Tại sao máu vẫn đổ?
”Cách mạng” thành… âm ty,

Em đã cùng anh đi
Đường trường xa vạn dặm
Chung nhau một trường thi
Viết nhé! Đừng im lặng!
Mà cháu chắt khinh khi.

Sống: đã thở, đã ăn
Dù cháo, rau, trúc măng
Hay cao lương, mỹ vị
Dù chướng ngại khắp đàng
Mình phải đi đến đích!

No comments:

Post a Comment