Wednesday, March 11, 2009

SINH VIÊN HIỆN ĐẠI *

“Trời mưa bong bóng bập bùng”

Bà ru cháu ngủ bềnh bồng nhớ thương

Võng nào kẽo kẹt nhịp vương

Tay nào gân guốc vẫn thường nhịp đưa

Nhớ ơi lời ru mỗi trưa

Cơn mưa dịu mát, gió lùa “Ầu ơ…!”


Ầu ơ theo bút vào… thơ

Gửi em-mất-gốc, ngây thơ chợ đời

Khoen đeo môi, “lở” miệng cười

Mũi xâu toàn… sắt, quên mùi… quê hương

Đôi chân vọng ngoại bất thường

Lắc lư “nhạc giật” biết đường về đâu?

Em khoe rốn hở, tôi sầu

Con đoàn, cháu đảng nên…giàu gớm ghê!


Cũng may tôi chưa thèm về

Nhìn em trên “lưới”, não nề tâm can

Đảng khoe sắp đến… thiên đàng

Cháu con “rách rưới”*, nạm vàng, lả lơi

Bao nhiêu “đầy tớ” gặp… thời

“Nhân dân làm Chủ” kêu trời ai nghe???


* Thành phần con ông, cháu cha của VC sang các nước tư bản du học.

** Ăn mặc hở hang.No comments:

Post a Comment