Sunday, March 29, 2009

CỐ GẮNG LÊN!

Em muốn ngẩng cao đầu
Dạn dĩ, dù bể dâu
Theo đến cùng lý tưởng
Cho dân mạnh, nước giàu!

Đi trên đôi chân này
Phải là bộ óc hay
Tránh tiền tài, cạm bẫy
Vốn nhẹ tựa áng mây

Phải nuôi lòng ái quốc
Biết thương yêu đồng bào,
Biết chia sẻ thương đau,
Của bao nguời khốn khó

Cứu giúp kẻ bần cùng,
Sống tự tại ung dung,
Phân biệt điều sai đúng,
Dấn thân vào Chuyện Chung.

Nhan sắc rồi phôi phai,
Danh lợi rồi cũng bay,
Duy nét đẹp tồn tại:
Hữu xạ… hương thơm hoài!

No comments:

Post a Comment