Saturday, March 21, 2009

TA VẪN CHỜ EM

Bao giờ em trở lại

Tô màu cờ Triệu Trưng?

Bao giờ chữ phục hưng

Phân chia đường thắng bại?


Gửi em một chút nhớ

Cộng thêm rất nhiều thương

Từ bên này sông Hương

Gửi về em đây nhỏ


Trời Sài Gòn rực “đỏ”

Lòng anh chỉ thèm riêng

Một ánh mắt ngoan hiền

Em ơi tình còn tỏ?


Em phương Trời bên đó

Quê hương vẫn còn đây

Chờ em dài tháng ngày

Chưa vàng cờ trở lại.No comments:

Post a Comment