Saturday, March 14, 2009

ĐỪNG LẮM LỜI!

Tôi từng chứng kiến đau thương,

Tôi từng khóc với quê hương một lần

Từ lên mười tuổi, Mậu Thân*

Đến ngày khôn lớn…Chứng nhân từng nhìn


Bao nhiêu tội ác… nên tin

Đâu là chính nghĩa? Giữ gìn đến nay!

Niềm căm phẫn khó chuyển lay

Người đừng ru ngủ, chớ say lắm lời


Xuân nào còn xác bao người

Nồng tanh mùi máu, hết đời bình an.

Tôi từng chứng kiến điêu tàn

Mẹ Cha khóc ngất. Tro than xác nhà*


Mắt tôi dù nhắm vẫn ra

Bao người mắt đọng châu sa, ưu phiền

Người thương người, khóc hóa điên

Họa từ phương Bắc vào miền Nam gieo.


Kinh hoàng máu thấm quê nghèo

Cũng vì chủ nghĩa bèo nhèo ấy thôi

Dù đời vong quốc xa xôi

Nhưng tâm tôi vẫn gởi trời Việt Nam!


* Những bi thương của Tết 1968, với đợt tổng công kích của Cộng quân vào Saigon.No comments:

Post a Comment